+48 517 957 120
  • }
  • szkolenie AFF
  • szkolenie SL
  • skoki tandemowe
  • wyjazd na tunel

Regulamin

         REGULAMIN STREFY SKOKÓW „KRAKSKY”

 

1.       Strefa Spadochronowa KRAKSKY to teren Aeroklubu Krakowskiego przeznaczony do wykonywania skoków spadochronowych.

2.       Na Strefie znajdują się miejsca przeznaczone dla kierownictwa strefy, załogi,  skoczków spadochronowych oraz osób towarzyszących. 

3.       Na  Strefie wykonuje się skoki szkolne w ramach szkolenia podstawowego, skoki szkolne do świadectwa kwalifikacji PJ, skoki treningowe dla osób posiadających świadectwo kwalifikacji PJ, skoki z pasażerami.

4.       Podczas poruszania się na terenie lotniska należy zwrócić szczególną uwagę na ruch lotniczy.

5.       Na Strefie  obowiązuje całkowity zakaz wstępu na obszar kołowania statków powietrznych i rejon lądowania skoczków dla osób nie związanych z działalnością lotniczą.

6.       Kierownik skoków wyznacza dla wszystkich skoczków miejsce przejścia z strefy bezpiecznej do punktu załadowania. 

7.       Na terenie lotniska Pobiednik Wielki obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i zażywania substancji odurzających.

8.       Podczas przejścia z strefy bezpiecznej do statku powietrznego należy zachować szczególną ostrożność.

9.       Na pokład statku powietrznego mogą wejść tylko osoby wpisane na listę załadowczą, a w przypadku uczniów-skoczków i pasażerów tandemowych dodatkowo za podpisem na liście załadowczej osoby nadzorującej.

10.   Uczestnik skoków obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów lotniczych.

11.   Skoki można wykonywać wyłącznie na spadochronach zaakceptowanych przez kierownictwo Strefy.

12.   Skoczek jest zobowiązany na każde wezwanie udostępnić swój komplet spadochronowy do kontroli stanu technicznego.

13.   Obowiązuje następująca kolejność oddzielania się od pokładu statku powietrznego: formacje płaskie (od największej do najmniejszej), grupy FF (od największej do najmniejszej), zespoły AFF, zespoły tandem, skoczkowie wykonujący skoki w kombinezonach typu ,,wingsuit” i ,,tracki”,  zespoły CF; odstępstwami od tej reguły kieruje kierownik skoków.

14.   Obowiązuje separacja wysokości nad pasem startów i lądowań samolotów, nikt ze skoczków nie znajduje się nad pasem poniżej wysokości 400 metrów nad terenem.

15.   Lądowanie dopuszczalne jest tylko w kierunku nakazanym przez kierownika skoków.

16.   Zabronione jest lądowanie na pasie i drogach kołowania, w przypadku awaryjnego lądowania na tych elementach należy je bezzwłocznie opuścić.

17.   Przekraczanie pasa dopuszczalne tylko po uprzednim zapoznaniu się, iż nie przebiega na nim żadna operacja lotnicza.

18.   Do układania spadochronów będących na wyposażeniu Strefy dopuszczone są tylko osoby uprawnione do tych czynności na podstawie umowy z Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego „SEVEN RIGHTS”.

19.   Na listę załadowczą wpisywane są tylko osoby zaplanowane do wykonywania lotu lub skoku przez manifest Strefy, po uprzednim podaniu wszystkich wymaganych danych,  przedstawieniu wymaganych dokumentów oraz podpisaniu wymaganych oświadczeń.

20.   Podstawowym wyposażeniem skoczka jest komplet spadochronowy z AAD (zwolnieni z obowiązku posiadania AAD są skoczkowie wykonujący skoki na celność lądowania posiadający świadectwo kwalifikacji PJ), wysokościomierz i nóż, przy skokach FF i RW również kask; skoczek może posiadać wyposażenie dodatkowe zaakceptowane przez kierownika skoków nie zagrażające jego bezpieczeństwu.

21.   Zabronione jest przekraczanie linii załadowania i podbieganie do samolotu w czasie kołowania.

22.   W sytuacjach  spornych ostateczną decyzję podejmuje  kierownik skoków.

Nie zastosowanie się do powyższych punktów regulaminu Strefy skutkować będzie natychmiastowym zawieszeniem w skokach lub usunięciem z terenu Aeroklubu Krakowskiego.

Dojazd

Dane kontaktowe

KrakSky

Seven Rights Sp z o.o.

Węgrzce Wielkie 616, 32-002 Węgrzce Wielkie

NIP: 677 235 04 18

TEL: +48 517 957 120

Wiadomość